Referenciák

T E R V E Z É S I    R E F E R E N C I A M U N K Á K
tervezőink PLANTOR Kft-nél, annak jogelődjénél, ill. korábbi munkahelyeiken elkészített tervezési munkái, szakterületenként, kivonatosan

Árvízvédelem, folyószabályozás
-  Tisza  Szolnok  városi  szakasz folyószabályozásának  tervezése -  Tisza  Szolnok  jobbparti  árvízvédelmi  támfal  kiviteli  terve -  Zagyva folyó alsó szakasz árvízvédelmi fejlesztési terve -  Laskó patak mederrendezése és árvízvédelme, kiviteli terv -  Sió csatorna alsó szakasz tervezése

Belvízfőcsatornák tervezése
-  Szajoli-I. belvízfőcsatorna (21 km) rekonstrukciójának tervezése -  Kakat belvízfőcsatorna (44 km) rekonstrukciójának tervezése -  Millér belvízfőcsatorna (33 km) rekonstrukciójának tervezése -  Gerje belvízfőcsatorna (54 km) fejlesztési terve -  Nagyfoki belvízöblözet főműveinek (28 km) rekonstrukciós tervezése

Belterületi csapadékvízelvezetés
-  Veresegyház Ligetek városrész csapadékvízelvezetésének tervezése -  Veresegyház Tópart városrész csapadékvízelvezetésének tervezése -  Abony város É-i városrész és B öblözet csapadékcsatornázásának tervezése -  Tápiószele Kisfalui és Belvárosi városrészek csapadékcsatornázásának tervezése -  Kocsér község csapadékvízelvezetés tervezése -  Tiszaigar, Tiszaszőlős, Tiszaszentimre, Tiszaderzs csapadékcsatornázásának tervezése -  Törökszentmiklós város csapadékcsatornahálózat fejlesztése, engedélyezési és kiviteli terv

Öntözés
-  Nagykunsági  öntözőfőcsatorna Nyugati ág  tervezése -  NK-V.2. öntözőfőcsatorna  és vízkivételi  műtárgyának  tervezése -  Karcag  Magyar-Bolgár  Mgtsz.  Lineár  öntözőtelep  tervezése -  Nagyrév  Tiszazug  Mgtsz.  Lineár  öntözőtelep  tervezése -  Kőtelek Ady MGTSZ 400 ha öntözőtelep tervezése -  Tiszalöki ÁG. 84 ha gyümölcsös öntözésének tervezése -  Heves Rákóczi TSZ 2×30 ha sírkutas öntözőtelep tervezése -  Balmazujváros Lenin TSZ. 30 ha csepegtető öntözés tervezése

Tározók, halastavak
-  Veresegyház Kisréti tározó engedélyezési és kiviteli tervezése -  Veresegyház Álomhegyi tározó engedélyezési és kiviteli tervezése -  Tiszabő Bíbicesi (50 ha-os) halastó tervezése -  Tiszabő külső-gyepi (30 ha-os) halastó tervezése -  Bánhalmi halastavak rekonstrukciós tervezése

Vízellátás, vízvezetéképítés
-  Gönc város vízminőségjavítási feldatainak tervezése -  Tass térségi vízellátórendszer, vízminőségjavítás távvezetékeinek (29 km) tervezése -  Nötincs É-i településrész vízellátásának tervezése -  Törökszentmiklós-Surján Újtelep vízellátásának tervezése

Komplex melioráció
-  Szolnok megye meliorációs tanulmányterve, vízgazdálkodási fejezet –  Nagykunsági ÁG. Komplex melioráció tervezése -  Kötelek Ady TSZ. Komplex meliorációjának tervezése -  Jászladány Egyetértés TSZ komplex meliorációjának tervezése -  Karcag Magyar-Bolgár Mgtsz komplex melioráció tervezése

Tájgazdálkodás, vizi környezetvédelem
-  Hanyi-Tiszasülyi árvíztározó tájgazdálkodási feladatainak tervezése -  Nagykunsági árvíztározó tájgazdálkodási feladatainak tervezése -  Élőhelyrekonstrukciós beruházások tervezése a Vértesi Naturparkban -  Duna-Tisza-közi homokhátság vízpótlása, Nyugati Mintaterület tervezése -  Alattyán éraljai terület tájrehabilitációjának tervezése

Szennyvízcsatornázás
-  Harta  község  szennyvízcsatornázás  tervezése -  Isaszeg  nagyközség  szennyvízcsatornázás  tervezése -  Nőtincs és térsége (5 település) szennyvíztisztítás és szennyvízcsatornázás tervezése -  Bercel és térsége (7 település) szennyvíztisztítás és szennyvízcsatornázás tervezése -  Törökszentmiklós északi városrész II.ütem szennyvízcsatornázás tervezése -  Tiszaföldvár  város  szennyvízcsatornázása  II. ütem  tervezése -  Tolmács község szennyvízcsatornázásának -  Szentkirályi Ásványvízüzem szennyvízelvezetése

Műtárgyak
-  Tiszasülyi  főcsatorna  3 x 2,0 x 3,0  m-es  vb. kerethíd  tervezése -  Milléri  főcsatorna  2 x 2,5 x 3,5  m-es  vb.  kerethíd  tervezése -  Tiszafüred árvízi fővédvonalban épülő 5,0×6,2 m nyílású vb.kerethíd tervezése -  Tiszafüred  Kisfüredi-fok szabályozó  műtárgyának  tervezése -  Nagykőrös, Körös-éri zárt csatorna és műtárgyak építése