Tevékenység

- Települési infrastrukturális hálózatok tervezése

-Belterületi vízrendezés, belvízmentesítés tervezése

- Mezőgazdasági vízgazdálkodás (vízrendezés, öntözés) tervezése

- Halastavak és komplex halászati létesítmények tervezése

- Környezet és természetvédelmi beruházások tervezése

- Mérnöki szakmai tanácsadás

- Beruházások lebonyolítása (mérnök feladatkörének ellátása)

- Műszaki ellenőrzés